Zgłoś działanie niepożądane leku

Szanowni Państwo,
W trosce o zdrowie pacjentów oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi ustawa "Prawo Farmaceutyczne" z dnia 6 września 2001 roku,­ firma Olimp Laboratories Sp. z o.o. jako Podmiot Odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów leczniczych firmy.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego - jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o., uprzejmie prosimy o zgłoszenie działania niepożądanego, poprzez jedną z opcji:

  • kontakt telefoniczny:  (+48)  14 680-32-78, 668-122-630 (24h)
  • kontakt fax:  (+48) 14 684-17-17
  • kontakt e-mail:  pharmacovigilance@olimp-labs.com


Istnieje możliwość zgłoszenia działania niepożądanego za pomocą formularza.
W tym celu prosimy o wypełnienie formularza poniżej:

Pobierz

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego podpisanie, wydrukowanie i przesłanie na adres pocztowy i/lub za pomocą fax i/lub e-mail:

Olimp Laboratories Sp.z o.o.
Osoba Odpowiedzialna za Monitorowanie Działań Niepożądanych
Pustynia 84F
39-200 Dębica
Woj. Podkarpackie


Zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, w przypadku dodatkowych pytań przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

UWAGA: Podane numery telefonów, faksu oraz adres mailowy nie służą do udzielania porad i konsultacji medycznych. W przypadku pytań czy wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza.

W celu jak najlepszej oceny działania niepożądanego uprzejmie prosimy o podanie możliwie największej ilości danych związanych z reakcją niepożądaną, w tym co najmniej:

  1. informacje na temat pacjenta (wiek, płeć, inicjały),
  2. dane zgłaszającego; w przypadku fachowego pracownika ochrony zdrowia (imię i nazwisko, wykonywany zawód, miejsce pracy, telefon kontaktowy),
  3. dane produktu leczniczego (nazwa przyjmowanego leku),
  4. opis reakcji.

Administratorem danych osobowych ujętych w formularzu jest Olimp Laboratories sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w celu uzyskania dalszych informacji: e-mail: iodo@olimp-labs.com, Nagawczyna 109 c, 39-200 Dębica, nr tel. (14) 684 17 78. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pełny zakres informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wyszczególnienie przysługujących Państwu uprawnień dostępny jest na stronie internetowej https://olimp-labs.com/rozporzadzenie_o_ochronie_danych_osobowych_rodo

Pytania o udzielenie informacji medycznej (innej niż dotyczące zgłoszenia działań niepożądanych) na temat naszych produktów leczniczych, prosimy kierować na adres a.zukowska@olimp-labs.com lub pod numer telefonu (+48) 14 684-17-12.

 

Olimp
Premium Club

Zbieraj punkty i odbieraj nagrody

Zobacz więcej  ›
Konkurs - olimppremiumclub.com

DO POBRANIA

Zdjęcia produktów i logotypy

 
OPAKOWANIA   LOGOTYPY  

NAGRODY

Dla firm i produktów

Zobacz więcej  ›
Nagrody dla firm i produktów