Staż Sukcesem Naukowca

31.07.2013

W Olimp Laboratories Sp. z o. o. odbywa się staż pracownika naukowo-dydaktycznego podkarpackiej uczelni Uniwersytet Rzeszowski w ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca”. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

10.05.2013

W ramach działań informacyjno – promocyjnych projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Olimp Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Nagawczynie informuje o rozpoczęciu budowy innowacyjnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego.